top of page

I Dag Er Det Verdens Helsedag!

I dag feirer vi verdens helsedag!

Temaet i år er “vår planet, vår helse”.


Visste du at den globale helsesektoren er ansvarlig for 2 gigatonn karbondioksid hvert år, eller 4,4% av verdensomspennende nettoutslipp – tilsvarende 514 kullkraftverk?!

Hvis den globale helsesektoren var et land, ville den vært verdens FEMTE største klimagass synder.


Den norske legeforening skriver i 2020: “Fra 2018 til 2019 økte utslipp av CO2 fra det norske helsevesenet. Dette er ikke godt nok i et land som hevder å gå i bresjen for klimaet.”


Så hva har en full helseoversikt, samskaping av omsorg, sykdomsbevissthet, helsekompetanse og integrert omsorg å gjøre med klima?

De bidrar til å redusere karbonfotavtrykket vårt!


Tenk på:

💊De eksterne miljøeffektene av å redusere risikoen for medisinske feil og dermed redusere mengden av uønskede hendelser og unødvendig testing og tilleggsbehandlingreduksjon på grunn av en full helseoversikt


📧Redusering av e-posttrafikk mellom helsepersonell på grunn av ufullstendig pasientinformasjon og fordi man ikke har pasientinformasjon i det hele tatt

(et gjennomsnittlig år med e-post sender ut ca. 136 kilo CO2e, som er omtrent det samme som å kjøre 322 kilometer i en bensinbil)


🛏Støtte og muliggjøre preventiv omsorg


🖥Å øke bruken av telemedisin for fjernbasert behandling eller når det er mest praktisk for både pasient og lege, kan spare opptil 0,70–372 kg CO2 per konsultasjon

*kontekstavhengig


🩺Å gi individet mulighet, informasjon og opplæring til å ta sunnere valg for seg selv i forhold til å sykle/gå på jobb, slutte å røyke, eller spise sunn mat, påvirker miljøet like mye!


Det er en grunn til at vi sier:

Your Life, Your World, Your Health! Own It!

Alt henger sammen og en ubalanse i ett aspekt, påvirker andre aspektene.


Ta vare på deg selv, da tar du også vare på andre.


Ha en god verdens-HealthB dag!🌍✅❤️17 views0 comments

Comments


bottom of page