top of page

Konsekvensene Av Feilmedisinering Og Å Ikke Følge Behandlingsplanen

Visste du at mer enn halvparten av danskene lider av kroniske sykdommer eller livsstilssykdommer? Situasjonen er ikke veldig annerledes i andre deler av Skandinavia.


Verdens helseutgifter i 2019 var 8 billioner dollar. Altså ca. 70.000.000.000.000,00 norske kroner! Det svarer til nesten 6 ganger det norske oljefondet. Det bruker vi per år i verden og det skal vokse til 87 billioner norske kroner. Det er et helt ufattelig beløp!

Penger, hvor deler av disse kunne bli brukt på utdanning eller forebygging hvis vi klarte å gi pasienter bedre personlig behandling.


Hvorfor øker utgiftene? Fordi vi heldigvis blir eldre, bedre til å behandle sykdom og overleve, men derfor også må leve lenger med konsekvensene av sykdommen og flere medisiner.


I tillegg, anslår verdens helseorganisasjon, WHO, at så mye som 50 % (!!) av personer med kronisk sykdom i utviklede land ikke følger sin langsiktige behandlingsplan.


En annen stor organisasjon, OECD, har påpekt at rundt 200 000 mennesker i EU dør for tidlig på grunn av feil bruk av medisiner. OECD har beregnet at feil medisinbruk fører til ekstra sykehusinnleggelser, akuttinnleggelser og pasientbesøk og at de europeiske land har økt utgiftene på rundt 125 milliarder euro i året.


Så hva sier disse tallene for Norge?


I Norge resulterer feil bruk av medisiner i ca 1000 for tidlige dødsfall og koster samfunnet rundt 5 milliarder kroner i året.


Så, å ta medisinene dine riktig, ha oversikt over behandlingsplanen din og vite hvorfor, hvordan og når du skal ta medisinen har stor betydning for det enkelte menneske og for samfunnet!


Det er viktig å understreke at dette ikke er pasientens feil, men et grunnleggende problem i helsevesenet. Helsevesenet må gjøre en bedre jobb ved å informere og veilede pasienter og, ikke minst, å inkludere pasienter mer som en aktiv medspiller i deres helse.


Det er en av grunnene til at vi i Zyberia jobber hver dag for å støtte deg som har en sykdom og/eller bruker medisiner til å gi deg dataeierskap (du bestemmer hva og når du deler din opplysninger med legen), muligheten til å ha all helseinformasjon (det inkluderer din nåværende og tidligere medisiner) samlet på ett sted og lar deg dele helsehistorien på en måte som en lege forstår uten at du trenger å være eksperten.Informasjon som ble delt har er basert på følgende kilder:


EC (2019). Defining value in “value-based healthcare”. Report of the Expert Panel on effective ways of investing in Health (EXPH).


Hvidberg, M. F., Johnsen, S. P., Davidsen, M., & Ehlers, L. (2020). A Nationwide Study of Prevalence Rates and Characteristics of 199 Chronic Conditions in Denmark. PharmacoEconomics - open, 4(2), 361–380. https://doi.org/10.1007/s41669-019-0167-7


OECD & EC (2016). Scoping paper on health system efficiency measurement. (Cooperation between the OECD and EC in promoting efficiency in health care). https://www.oecd.org/health/health-systems/Scoping-Paper-Measuring-efficiency-in-health-system.pdf


OECD (2020). The economics of patient safety. From analysis to action. https://www.oecd.org/health/health-systems/Economics-of-Patient-Safety-October-2020.pdfWHO (2003). Adherence to long-term therapies. Evidence for action. https://www.who.int/chp/knowledge/publications/adherence_full_report.pdf
16 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page